Petit format

Boxe

Pugilat rose (1/8) - Boxe - silvia radelli
Pugilat rose

73 x 60 cm

K.O. (2/8) - Boxe - silvia radelli
K.O.

30 x 80 cm

Boxe (3/8) - silvia radelli

Le boxeur mort
30 x 80 cm

Garde normale (4/8) - Boxe - silvia radelli
Garde normale

40 x 40 cm

La feinte (5/8) - Boxe - silvia radelli
La feinte

40 X 40 cm

Le ring fleurit (6/8) - Boxe - silvia radelli
Le ring fleurit

65 x 40 cm

Demi-finale (7/8) - Boxe - silvia radelli
Demi-finale

40 x 20.5 cm

L'arbitre est fatigué (8/8) - Boxe - silvia radelli
L'arbitre est fatigué

65 X 92 cm